KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

Elektrikli makine ve cihazlarımızı beslediğimiz elektrik enerji kalitesinin bozulması, elektrikle çalışan makinelerin hassas devrelerine bilgisayar ve diğer elektronik donanıma ciddi zararlar verebilir Elektrik enerjisi kalitesinin bozulması durumunda çok değerli cihazların bozulmasına üretimin aksamasına bilgilerinizin kayıp olmasına neden olabilir. Bu tür tehlikelerden sakınmanın en iyi yolu KGK (UPS: Uninterruptable Power Suply) sistemleri kullanmaktır.
Kullandığımız şehir geriliminin hem elektrikli cihazlarınızı hem de verilerinizi büyük bir riske soktuğunu artık her kesimce bilinmektedir. Gerilimde ani kesilmeler, Gerilim Darbeleri, Gerilim Yükselmesi, Gerilim Düşmesi, Harmonikler, Frekanstaki Degişmeler, felaket niteliğinde birçok soruna yol açabilir; bu sorunlar; elektronik devrelerin ve donanımın bozulmasından tutun sistemin çökmesi verilerin kayıbolması, donanımın kilitlenmesi gibi bir çok istenmiyen sonuç şeklinde kendini gösterir. Bu tarz olumsuzluklara karşı tedbirli olmak isteyenler için bir çözüm elbette mevcut: Sisteminizin böyle bir tehdit altında olmasını istemiyorsanız kritik yükleriniz için kesinlikle Kesintisiz Güç Kaynağı kullanmanız olacaktır.
Gerilimde yaşanan ani kesintiler ve diğer elektrik problemleri birçok sorunu da beraberinde getirirler. Bunlardan elektrikli makine ve aletleri bile olumsuz yönde etkilenirken, hassas cihazlar ve bilgisayarlar çok daha fazla tehlikeye maruz kalırlar. Donanım ve yazılımlar zarar görür.
Uygun projelendirilmiş ve tesis edilmiş bir Kesintisiz Güç Kaynağı verilerinizin ve makine donanımınızın, en azından bu şekilde zarar görmesini önleyecektir.