KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SEÇİLİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ ?

ONLINE ÖZELLİĞİ OLMASI
Giriş voltajı ve frekansı ne olursa olsun Çıkış voltaj kalitesi 220 Vac ±%1'den,Frekans dalgalanması ±%0,5'den az olmalıdır.

MİKRO İŞLEMCİ DENETİMİ
Kesintisiz Güç Kaynağı mikro işlemci denetimli olmalı parametreler DSP (Digital Signal Processor) Sayısal Sinyal İşlemcisi ile denetlenmeli ve gerektiğinde çalışma sınırları kullanıcı tarafından yazılım ile değiştirilebilir olmalıdır. KGK nın bordunda veya başka bir yerinde mekanik ayar bulunmamalıdır.

KALİTE GÜVENCE
Kesintisiz Güç Kaynağı TSE belgeli, CE, UL, ISO 9001 kalite güvence sistemi kapsamında üretilmeli ve en az EN50091-1, EN50091-2, EN61000 -3-3, FCC gibi EMC standartlarını sağlamalıdır.

YÜKSEK CREST (TEPE) FAKTÖRÜ
Tepe Faktörü basitce yük tarafından çekilen anlık peak akımıyla kaynak akımı arasındaki orandır denilebilir Bir yükün 1.4 ten fazla tepe Faktörü olduğunda kaynak (ups) yükün istediği peak akımını sağlamak zorundadır bu nedenle seçilecek Kesintisiz güç kaynağının Crest faktörü 3:1 den küçük olmamalıdır.

GİRİŞ GERİLİM VE FREKANS ARALIGI
Giriş gerilim ve frekans aralığı geniş olmalıdır Birçok KGK 200-230 V arasında çalışır, bazı cihazlarda 80-280 V arasında çalışır bu tür cihazlar tercih edilmelidir.Giriş frekansı aralıgı 50Hz ±%10 ve üzerindeki değerler tercih edilmelidir.

GİRİŞ GÜÇ FAKTÖRÜ ve HARMONİK DİSTORSİYONU
Giriş IGBT dogrultuculu 18 puls ve harmonik distorsiyonu % 4 den düşük olmalı, Giriş güç faktörü (cos) degeri (% 99) yüksek cihazlar tercih edilmelidir.

ÇIKIŞ GÜÇ FAKTÖRÜ
Çıkış gücünün kullanılan kısmını belirler. Volt Amper çıkış gücünün güç faktörü ile çarpımı kadar aktif güç Watt verebilir. Birçok cihazın cos si 0.8'dir.
Örnek:
10 KVA çıkış gücü olan cihazın güç faktörü 0.8 ise, çıkış 8 kW
10 KVA çıkış gücü olan cihazın güç faktörü 0.6 ise, çıkış 6 kW
Fark: Çıkış güç faktörü 0.6 ve 0.8 olan cihazların arasında 2 kW aktif güç farkı vardır.

AKÜ, AMPER / SAAT SAYISI
Aküler bakımsız kuru tip olmalıdır. Akülerin Volt ve Ah büyüklüğü süreyi belirler ve maliyeti etkiler.İki Kesintisiz güç kaynağı arasında ÖRNEK:
5 kVA bir KGK da 12 Volt 17 Ah 4 Akü var ise, 4 x 12 x 17 = 816 w / saat güç,
5 kVA bir KGK da 12 Volt 7 Ah 20 Akü var ise, 20 x 12 x 7 = 1680 w / saat güç,
Aynı güçteki iki KGK dan ikincisinin besleme süresi 1680 / 816 = 2. katı kadar süre daha iyidir.

YÜKSEK VERİM
Kesintisiz Güç Kaynakları gücüne göre % 90-94 verime sahip olmalıdır. Daha yüksek verim isteniyorsa ECO MODE özelliği aranmalıdır. Bu özellik güvenli şebekeden, yüksek verimle çalışma sağlayacaktır. Buda elektrik tüketim faturaları olarak somut bir şekilde kullanıcıya yansır.

IGBT TEKNOLOJİSİ
Kesintisiz Güç Kaynakları girişlerindeki dogrultucu devrelerine göre 6puls 12puls ve 18 puls üzeri darbe genişligi olarak imal edilirler 6puls girişli KGK ları ucuz olmasına ragmen beslendikleri şebekeyi aşırı kirletirler özellikle jeneratör gibi emercensi sistemleri zorlarlarlar, 12puls girişli KGK ları 6puls'a göre daha iyi 18 > puls'a göre çok geridir. Giriş ve çıkışında IGBT güç transistörü kullanılan cihazlar tercih edilmelidir.

YÜKSEK FREKANS PWM TEKNİĞİ
Yüksek frekans PWM tekniği ile yüksek çözünürlükte düşük harmonikli (maksimum <3%) sinüs üretmelidir.

İZOLE ÇIKIŞ TRAFOSU
Yüksek galvanik izolasyon sağlar. Bağlı cihazları %100 korur (yıldırım vb.). Maliyeti etkiler, ancak yüksek güvenlik sağlar.

HABERLEŞME PROGRAMI
Kesintisiz Güç Kaynağı RS 232 portundan bilgisayarla haberleşebilmelidir. Network ortamında uzaktan izlenebilirlik sağlanabilmelidir. Alarm ve uyarıları merkez ve kullanıcılar izleyebilmeli, merkez açma ve kapama yapabilmelidir.

ARIZA İZLEME
Geçmişe yönelik arıza durum bilgisi ön panelden izlenebilmelidir. Ayrıca haberleşme programı ile bu özellik zaman belirterek (yıl, ay, gün, saat, dakika) yapabilmelidir.

STATİK BYPASS ÖZELLİĞİ
Çıkıştan aşırı akım çekilmesi ve arıza durumlarında otomatik olarak yükü şebekeye aktararak kesintiyi önler. "0" transfer hızı ile geçişler sağlanmalıdır.

BAKIM BYPASS ÖZELLİĞİ
Arıza durumunda pako şalter, çıkışı kesintisiz güç kaynağından ayırarak manuel "R" giriş fazına yönlendirmelidir. Bu özellik arıza bitinceye kadar cihazda parça değişikliği yapılarak şebekenin kesilmemesi durumunda kesintisiz olarak ve bağlı cihazlar kapatılmadan UPS nin tekrar devreye sokulması sağlar.Cihaz üzerinde olmalıdır.

GARANTİ
2 yıl garanti ve yaygın servisi güvencesi olan markalar tercih edilmelidir. 10 yıl yedek parça temin garantisi olmalıdır.