IGBT doğrultucunun avantajları nelerdir?

IGBT doğrultucu kullanılan cihazlarda giriş akım harmonik bozulması (THDI) % 5’den küçüktür. Şebekeden sünüse yakın bir akım çekilir. Harmonik bozulması çok düşük olduğu için jeneratör ile uyumlu çalışır ve jeneratöre daha az yük biner. Böylelikle jeneratör gücü de daha uygun seçilebilir. Giriş güç faktörünün maksimum olması nedeniyle reaktif güç kullanımı çok düşüktür. Dolayısıyla kompanzasyon panosu kullanım maliyetini de doğru yapılacak hesaplamalar ile önemli derecede düşürmektedir.