Güç Kaynağı Yedekleme nedir (Redundant)

Amaç yedekleme yaparak güvenirliği arttırmaktır. Senkron çalışma mantığına dayanır. Paralel olarak çalışan cihazlar yükü paylaşırlar. Bir cihazda problem çıkarsa diğeri yükü üzerine alır. Örneğin 100KVA iki adet KGK kullanılıyorsa, toplam güç yine 100 KVA’dır ve yedeklemenin bozulmaması için yükün bu seviyeye uygun olması gerekmektedir.

-Hot Standby
Amaç yedekleme yaparak güvenirliği artırmaktır. Senkronizasyonunun yapılamayacağı durumlarda kullanılır.Normal çalışma koşullarında, cihazlardan birinin (yedek oranının) üzerinde yük bulunmaz. Diğer cihazlarda (Asıl cihazda) bir problem olduğunda devreye girerek yükü üzerine alır.

Harmonik (THD) ne demektir? Korunmak için neler yapmak gerekir?
Güç elektroniğinde harmonik kavramına genel olarak bakacak olursak, harmonik; yük olarak kullanılan devre elemanlarının (SMPS devreleri, motor yükleri vb.) yapıları gereği besleme kaynağında (şebeke, KGK çıkışı) meydana getirdikleri bozulmaların bileşimidir. Harmonikten korunmak için aktif, pasif harmonik filtreler gibi harici çözümler kullanabileceği gibi kesintisiz güç kaynaklarında dahili çözüm olarak kullanılan 12 darbeli ve IGBT doğrultucu cihazlar tercih edilebilir.