Güç kaynağı Paralelleme nedir? Kaç çeşit paralelleme yöntemi vardır?

Amaç;
I.Tek bir sistemden elde edilebilecek olandan daha büyük bir güç elde etmek, yani güç aktarımı
II. Birden fazla cihaz kullanımında yedek kapasite ayırarak güç kaynağının güvenilirliğini artırmaktır.

Üç çeşit paralelleme vardır.
-Power Paralel
Amaç güç aktarımıdır. Senkron çalışma mantığına dayanır.Bu paralelleme türünde, paralel olarak çalışan iki cihaz tek bir cihaz gibi davranır. Örneğin 100KVA iki adet KGK kullanılıyorsa, toplam güç 200KVA’dır.